Länk regler DNV

Klassning av pallar

REGLER, klassning.
Sortering av Eurpall.

Se även uppställning-regler. Tips och råd vid uppställning av emballaget.

För att klassas som godkänd Eurpall måste pallen vara hel och ren,
inga färgrester får förekomma, så ska den även hålla de angivna måtten.

Länk regler DNV

Sorteringsregler EUR 2010-11-01 DNV

En pall med dessa fel ska repareras: 

 • Saknar ett läsbart järnvägsmärke, EUR-märke eller ID-märkning på någon av sidoklossarna.
 • Kloss eller bräda saknas.
 • Avbruten bräda.
 • Bräda har en så stor flisa att ett spikstam syns.
 • En kloss är vriden så att den orsakar problem i hanteringen.

Klassning av B-pallar

 • Eurpall som inte håller enligt punkterna ovan ska tas ut ur systemet men kan användas som en kraftig engångspall, på fackspråk kallas B-pall.
 • För att få användas som B-pall är kriterierna att den tillåts vara något defekt, urflisningar och sprickor som ej förminskar pallens hållbarhet är tillåtet, samt 30% av klossens innersida får saknas, dock endast på max 3 stycken klossar.
 • Både missfärgning och riktiga färgrester får förekomma, fett eller olja som kan förorena godset som kommer att lastas på denna får dock ej förekomma.
 • Pallarna håller samma mått som A-pallen men pallens sex yttre klossar behöver inte vara märkta.

En Eurpall med följande fel ska (skrotas) kasseras:

 • Svårt förorenad av olja eller andra kemikalier.
 • Uppfyller inte pallen de korrekta dimensionerna (1200 -0/+3mm x 800 -0/+3mm x 144 -0/+2mm) klassas denna som en B-pall, diffar måtten mera än 10 mm betecknas denna som skrot.
 • Blöt, möglig eller avger en stark lukt.

Övriga lastpallar och pallkragar ska vara hela om det ska utgå någon ersättning och det får inte fattas någon eller några delar på dem.

Eur pall

Beg Eurpall / kontopall godkänd, även HT märkt.


Benämning: Eurpall beg. godkänd. ( HT, Konto)
Mått: 1200×800 mm
Begagnad godkänd EUR pall som är en blandning av ljusa och lite mörkare pallar, finns även värmebehandlad. Detta är en godkänd begagnad EUR-pall som är en blandning av godkända pallar. För att klassas som godkänd Eur-pall måste pallen dessutom vara hel och ren såsom färg och olja får ej förekomma samt att alla stämplar ska finnas. Endast små flisor accepteras, sprickor får ej förekomma.
Engångspall beg

Engångspall beg.


Benämning: En beg. engångspall med nästan samma hållbarhet som nytillverkad.
Mått: 1200×800 mm
Engångspall håller samma mått som helpallen. Den har dock inte samma lastförmåga och hållbarhet som denna. Engångspall rekommenderas att endast användas en gång men kan i vissa fall återanvändas ett flertal gånger.
pallarhalvkrage

Pallkrage beg. halv


Benämning: Halvkragar
Mått: 800x600x200 mm
En liten pallkrage som passar halvpallar håller de ovan angivna måtten. Flera pallkragar kan staplas på varandra för att bygga högre väggar. Pallkragar ska vara hel och utan större missfärgningar. Kragarna ska vara staplade i buntar av 50 eller 100 st bandat på en kraftig pall helst på tvären.
B pall

B pall


Benämning: Gammal pall utklassad Eur-pall
Mått: 1200×800 mm
Denna B pall är en fd. Eurpall och som är en kraftig en gångs pall. Kraftig eng.pall som är en fd. Eurpall som är uttagen ur systemet. En B-pall tillåts att vara något defekt.
Halvpall

Halvpall Beg


Benämning: Begagnad Halvpall av blandad konstruktion.
Mått: 800×600 mm
Pallen är packad 50 st på en engångspall med helpallsmått. Första halvpallen läggs upp o nedvänd på standardpallen varav nästa läggs rättvänd inuti denna, detta kallas att man ”flätar” pallen.
Stor pallkrage

Pallkrage beg. stor


Benämning: Hel pallkrage
Mått: 1200x800x200 mm
En stor pallkrage som passar helpallar håller de ovan angivna måtten. Flera pallkragar kan staplas på varandra för att bygga högre väggar. Pallkragar ska vara hel och utan större missfärgningar. Kragarna ska vara staplade i buntar av 50 eller 100 st bandat på en kraftig pall helst på tvären.

Kom ihåg att att kolla hur du ska lasta pallar i vår ”Enkel lastning” guide.