Emblem för rättvisa i branschen

    Vision & Historia

Emblem för rättvisa i branschen

Emblem för rättvisa i branschen

Branschföretag med samma mål !

På detta vis vill vi göra er uppmärksamma på att det inte alltid går rätt
till i pallbranschen. Man får inte en rättvis och korrekt klassning av sina produkter samt att det inte heller levereras produkter med den rätta klassningen.

Detta vill vi motverka genom att uppmärksamma de företag i branschen som vill vara med och ändra på denna orättvisa som medför en
snedvriden konkurrens som tyvärr missgynnar de som jobbar seriöst med allt ifrån administrationen till sortering och klassning av produkterna.

Detta fenomen finns i både små och stora företag som hanterar pallemballage, både 1:a, 2:a eller 3:e part. Detta är webbplatsen där alla som använder pallemballage i sin verksamhet är vinnare. Pallcentralen.se, en webbtjänst som gör det betydligt enklare för företag att hitta pallar och priser på dessa.

Vårt mål är att stärka vår position på marknaden

Vi kan uppnå detta mål endast genom att leverera kvalitetsprodukter i rätt tid och till konkurrenskraftiga priser till våra kunder. Vi vet att det bästa och enklaste sättet att uppnå detta är att undvika fel i hela processen.

Vi går inte ut med en sk. heltnöjdgaranti

Detta är nämligen en självklarhet för ”PallCentralen” med nöjda kunder, det gäller både de som köper och levererar.
Vi strävar efter att göra arbetsuppgifterna intressanta så att alla medarbetare känner ansvar för sitt arbete på ett naturligt sätt och genom uppföljning levererar kvalitetsprodukter.

Våra kunder har rätt att kräva rätt kvalitet

Att köpt kvalitet skall vara lika med levererad kvalitet av Eurpall, lastpallar, pallkragar mm, precis som vi förväntar oss av våra underleverantörer.
Vi anser oss vara en bra och kvalitetsmedveten leverantör, men vi vet samtidigt att vi ständigt kan förbättra oss.

Om vi gemensamt arbetar för dessa kvalitetsmål, kommer våra kunder att uppfatta oss som en kvalitetsmedveten leverantör av Eurpallar, lastpallar, pallkragar mm.


Årtionde av missnöje från personer som dagligen är konfronterade med problem vad gäller hanteringen av returpallar, Eurpall o dyl, har gett mig anledning att reagera och att göra något för att ändra på detta.

Jag har under många år jobbat med att utveckla ett system i branschen som skapar rättvisa för alla led. Vi vill ha ett slut på orättvisor som skapas av enskilda näringsidkare med affärer på fickan till stora speditionsföretag har i vissa fall på ett suspekt sätt bedömt pallar.

Det har handlats utan kvitton och pallen har bedömts godtyckligt efter deras förmåga att betala. Alltifrån pallstölder till skojeri med klassningen av pallen har förekommit.

Företag som levererar varorna på pall som de köpt för 60 kr kan sedan ta det dubbla för de tycker att lastpallarna underlättar för transporten, detta tycker vi är ocker.


Vi kallar oss (det gröna företaget på nätet) därför att vi alltid strävar efter en nära leverantör, därmed kortaste vägen, detta gynnar både miljön och kunden.
Pallcentralen är en samlingsplats för de som gör, eller har tänkt att göra, affärer med pallemballage. Kanske bara ute och kollar priser eller för att få en offert för att kunna göra ett avslut.

När det görs affärer med Pallcentralen.se så går alltid affärerna igenom PallCentralen Rix Logistik AB. org,nr: 556987-5478 som äger och administrerar Pallcentralen.se, däremot kan det fysiska flödet i vissa affärer gå igenom andra företag. På så vis kan vi vara ”nära till leverantör” och vara till hjälp för miljön. Detta kommer också andra tilldelas, med minskade fraktkostnader mm, alltså en ”win win” situation för inblandade parter.


Pallcentralen.se hjälper till med returhanteringen (Logistiken) av begagnat pallemballage, vilket innebär att vi köper och säljer nya och begagnade lastpallar / eurpallar ( EPAL), pallkragar & lock.

Våra ambitioner är att göra en handelsplats som är enkel och inte innehåller spaltmeter med text och det ska vara lätt att hitta det man är ute efter. Att priser ligger ute för allas beskådning är en självklarhet för oss.


Hoppas ni finner vad ni är ute efter.
Vi har kanske Sveriges bästa priser !?
Pallcentralen.se ägs av PallCentralen Rix Logistik AB, som även ansvarar för driften.

info