Läs detta innan avisering

Viktigt att ni tar del av denna information innan ni aviserar och levererar till oss, läs detta så ni känner er bekväma medatt vi tar hand om ert pallemballage.

Sortering av Eur-pall, samt övrigt pallemb. sker på vårt lager i Vänersborg, Ö Frölunda samt i Kalmar.

Vid granskningen/sorteringen av era pall-produkter ni valt att vi ska återköpa av er, inspekteras de en och en med hjälp av robotar eller för hand. I de fall då spik sticker upp slås de ned i pallen igen, ca. 100 st pallar per timma hinner vi avverka med denna teknik.

Tiden detta tar kan variera från det att dessa kommit in tills de är klara för att levereras pga kvalitén på partierna.
Innan detta är slutfört vet ingen hur stor ersättningen blir eller vad utslaget blir på era pallprodukter.

Vid normala förhållanden tar denna process en vecka tills ni blir vid resultatet, vid stora påtryckningar av inkört god kan det ibland ta lite längre.

Pallarna granskas opartiskt av personal objektivt utan att operatören gör egen vinning av resultatet. Stickkontroll görs, aldrig några avvikelser i resultaten under alla år.

Eur-pall.

 • Klassas som godkänd Eur/Epal-pall om alla sex stämplarna finns och den är hel och ren, inga färgrester finns, så ska den även hålla de angivna måtten 800x1200x145x22x+-2/mm.

En pall med dessa fel kan repareras:

 • Saknar ett läsbart järnvägsmärke, EUR-märke eller ID-märkning på någon av sidoklossarna.
 • Kloss eller bräda saknas.
 • Avbruten bräda.
 • Bräda har en så stor flisa att ett spikskaft syns.
 • En kloss är vriden så att den orsakar problem i hanteringen.

Klassning av B-pallar:

 • Eurpall som inte håller enligt punkterna ovan, men ej är trasig ska tas ut ur systemet.
 • Både missfärgning och riktiga färgrester får förekomma.( detta gäller ej ofärgad pall)
 • Pallarna håller samma mått som A-pallen men pallens sex klossar behöver inte vara märkta.

En Eurpall med följande fel ska (skrotas) kasseras:

 • Svårt förorenad av olja eller andra kemikalier.
 • Uppfyller inte de korrekta dimensionerna (1200 -0/+3mm x 800 -0/+3mm x 144 -0/+2mm).
 • Blöt, möglig eller avger en stark lukt.

Pallar som INTE tas emot, debiteras 10 kr/st

 • DHL, röda engångspallar.
 • Schenker, gröna engångspallar.
 • CHEP, Blå pallar som påminner om eur-pallen.

Länk regler DNV

Sorteringsregler EUR 2010-11-01 DAG

 

Övriga lastpallar och pallkragar ska vara hela om det ska utgå någon ersättning och det får inte fattas någon eller några delar på dem.