Opartisk bedömning

Sortering av Eurpall, samt övrigt pallemb. sker på vårt lager på Hisingen i Göteborg. Där granskas pallarna av ett opartiskt företag på ett objektivt sätt utan egen vinning av resultatet. Stickkontroll görs, aldrig några avvikelser i resultaten under alla år.

För att klassas som godkänd Eurpall måste pallen vara hel och ren, inga färgrester får förekomma, så ska den även hålla de angivna måtten.

En pall med dessa fel kan repareras:

 • Saknar ett läsbart järnvägsmärke, EUR-märke eller ID-märkning på någon av sidoklossarna.
 • Kloss eller bräda saknas.
 • Avbruten bräda.
 • Bräda har en så stor flisa att ett spikskaft syns.
 • En kloss är vriden så att den orsakar problem i hanteringen.

Klassning av B-pallar:

 • Eurpall som inte håller enligt punkterna ovan, men ej är trasig ska tas ut ur systemet.
 • Både missfärgning och riktiga färgrester får förekomma.( detta gäller ej ofärgad pall)
 • Pallarna håller samma mått som A-pallen men pallens sex yttre klossar behöver inte vara märkta.

En Eurpall med följande fel ska (skrotas) kasseras:

 • Svårt förorenad av olja eller andra kemikalier.
 • Uppfyller inte de korrekta dimensionerna (1200 -0/+3mm x 800 -0/+3mm x 144 -0/+2mm).
 • Blöt, möglig eller avger en stark lukt.

Länk regler DNV

Sorteringsregler EUR 2010-11-01 DNV

 

Övriga lastpallar och pallkragar ska vara hela om det ska utgå någon ersättning och det får inte fattas någon eller några delar på dem.